Sunucu Zaman Dilimi


Debian için zaman dilimini seçimini aşağıdaki komutla yapabiliyoruz.

dpkg-reconfigure tzdata

Zaman dilimi farklılıklarını rahatça telafi edebilmek için sunucuda "UTC" zaman dilimini tercih ediyorum. Sunucu zamanını güncellemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

/etc/network/if-up.d/ntpdate

Sunucu zamanının saptığı çeşitli durumlar için bu işlemi otomatik olarak crontab ile yaptırabilirsiniz.

 59 *  *   *   *     /etc/network/if-up.d/ntpdate

MySQL zaman dilimi bilgisini görmek için aşağıdaki komutu kullanın

show variables like 'system_time_zone';

zaman dilimini işletim sistemi ile senkronize etmek için de aşağıdaki komutu kullanın

SET GLOBAL time_zone = 'SYSTEM';

ya da /etc/mysql/conf.d/my.cnf dosyası içine aşağıdaki eklemeyi yapabilirsiniz.

[mysqld]
default-time-zone='SYSTEM'