resolv.conf nameserver 127.0.1.1 issue with bind9 and dnsmasq


Lokal makinada kendi DNS sunucumu (bind9) kullanmayı tercih ediyorum.

Sunucu 127.0.0.1 de çalışırken Ubuntu 12.10 "dnsmasq" ile 127.0.1.1 üzerinde çalışıyor. Sorun bunu çözmek.

netstat -nl46p | grep :53

komutuyla kontrolümüzü yapıyoruz.

/etc/dhcp/dhclient.conf içindeki

prepend domain-name-servers 127.0.0.1;

satırının önündeki # kadırıyoruz. Ardından dnsmasq'ı kaldırıyoruz ve /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf dosyasının içindeki

 #dns=dnsmasq

satırının önüne # ekleyip network'ü yeniden başlatıyoruz.

Edit: Bu mevzu baya eskide kalmış farklı çözüm vadır kesin.